Voogdijregelen.nl

Direct online voogdij regelen? Snel en vooraf duidelijke notariskosten.

Op Voogdijregelen.nl vindt u uitgebreide informatie over de voogdij en andere testamentaire regelingen én kunt u dit direct online regelen tegen een vast tarief.

Wat gebeurt er met uw kinderen als u overlijdt?

Laat het niet aan de rechter over, maar bepaal het zelf!

1. Voogdij, wat is dat?

Een ouder heeft normaliter het ouderlijk gezag over zijn minderjarige kind.

Is een kind dus jonger dan 18 jaar, dan zorgt de ouder voor het beheer van de financiën van het kind, maar voorziet de ouder ook in alle dagelijkse levensbehoeften (eten, kleding, woonruimte) en medische zorg. Daarnaast beslist de ouder over zaken als schoolkeuze en religie.

Als deze zaken niet meer door de ouder zelf kunnen of mogen worden behartigd, bijvoorbeeld omdat de ouder overleden is, wordt iemand anders aangesteld om die taken op zich te nemen. Deze persoon wordt "voogd" genoemd.

Lees meer over voogdij

2. Waarom zou ik de voogdij moeten regelen?

Als de voogdij niet is geregeld, zal de rechter een voogd moeten benoemen.

Dat hoeft niet altijd iemand te zijn die u zelf ook op het oog had. Weliswaar zal de rechter de naaste familieleden van het kind uitnodigen om hem te vertellen hoe zij er tegenaan kijken en mag het kind dat 12 jaar of ouder is zelf ook aangeven wat hij wil, maar het is uiteindelijk de rechter die de beslissing neemt.

Hebt u zelf een voorkeur voor een bepaalde persoon (of wilt u misschien dat bepaalde personen beslist niet tot voogd worden benoemd), dan moet u tijdig zelf een voogd benoemen.

Nu online voogdij regelen

3. Voogdij regelen via deze website

Een voogd moet worden benoemd in een testament of een andere - specifiek daarvoor bedoelde - notariële akte.

U kunt via deze website alle voorbereidende handelingen verrichten. Voor de daadwerkelijke ondertekening van de akte bent u helaas genoodzaakt toch nog naar een notaris te gaan. U treft in ons overzicht aan welke notarissen zich bij onze service hebben aangesloten.

Zoek een notariskantoor bij u in de buurt

Voogdij regelen?

Zoek een notariskantoor bij u in de buurt.

Plaatsnaam
 
Bekijk alle notarissen »
Websiteontwikkeling: Adecon